คู่มือการใช้งานทางระบบ

#เรื่องรายละเอียดไฟล์คู่มือ 
1แบบฟอร์มภาคผนวก- แสดง
2คู่มือภาระงานบุคลากรสายวิชาการ(Track)(ฉบับเต็ม) แสดง
3เกณฑ์ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน(Track)- แสดง
Search