แจ้งปัญหาจากการใช้งานระบบ

#เรื่องรายละเอียดวันที่แจ้งสถานะ 
1การกรอกภาระงานตามคำสั่งคณะ สำหรับเจ้าหน้าที่1.ปัญหาที่พบ ต้องเอาทุกคำสั่งเข้าไปในระบบ 
2.มีโอกาสผิดพลาดสูงในการคีย์คำสั่ง
3.เสียเวลามากมายกับการกรอกคำสั่ง กรอกทีละคนๆแต่ละคำสั่ง
จะเป็นไปได้ไหมว่าเช่น
คำสั่งคณะฯที่ใช้ได้ในรอบประเมินนี้ จะสรุปคะแนนให้แต่ละท่านแล้วกรอกรอบเดียว เพียงแค่ใบสรุปใบเดียว…
2021-03-03 22:38:48ยังไม่แก้ไข แสดง
2ขอเพิ่มชื่อในคำสั่งเรียน ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขอเพิ่มชื่อ "นางสาวชุติรัตน์ อัศวเทพ" วิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ ในคำสั่งที่ มทร.อีสาน ที่ 1610/2563 0058/2564 และคำสั่ง วข.ร้อยเอ็ดฯ มทร.อีสาน ที่ 001/2564  ตามเอกสารแนบด้วยค่ะ
 
                                                     …
2021-03-01 01:59:43ยังไม่แก้ไข แสดง
3แจ้งปัญหา ลงข้อมูลในระบบ ไม่บันทึก ภาระงาน 60 % ข้อ 19 และ 35แจ้งปัญหา ลงข้อมูลในระบบ ไม่บันทึก ภาระงาน 60 % ข้อ 19 และ 352021-02-28 18:25:50ยังไม่แก้ไข แสดง
4ระบบไม่บันทึกคะแนนในส่วน60แรก ข้อ29 กรอกข้อมูลลงไปแล้ว ระบบไม่บันทึกคะแนนให้คะ2021-02-28 15:05:29ยังไม่แก้ไข แสดง
5บันทึกข้อมูลในระบบแต่ ระบบไม่ Refresh ข้อมูลให้วันที่ 28 กพ เวลาประมาณ 9.00 น. ทำการนำเข้าข้อมูล 2 ส่วน คืองานวิจัย กับ บริการวิชาการ ระบบแจ้งว่าบันทึกข้อมูลสำเร็จ แต่ไม่มีการ refresh ข้อมูลที่นำเข้าไป ยังคงเป็นรายการเดิมก่อนหน้า2021-02-28 09:18:54ยังไม่แก้ไข แสดง
6บันทึกข้อมูลไม่เข้าหลายส่วนเลยค่ะ แก้ไขด้วยนะคะในส่วน 60% ข้อ 28 ค่ะ 2021-02-27 17:17:36ยังไม่แก้ไข แสดง
7รบกวนเพิ่มชื่อในคำสั่ง และคำสั่ง มหาวิทยาลัย มทร.อีสาน 1610/2563เรียน ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง     รบกวนเพิ่มชื่อ "นางสาวชุติรัตน์ อัศวเทพ" ในคำสั่ง และเพิ่ม คำสั่ง 1610/2563 เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563" ตามเอกสารแนบ
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ…
ยังไม่แก้ไข แสดง
8ภาระงาน ข้อ 35 ไม่สามารถเพิ่มภาระงานได้ภาระงาน ข้อ 35 ไม่สามารถเพิ่มภาระงานได้ครับ2021-02-27 01:23:44ยังไม่แก้ไข แสดง
9ภาระงานวิจัย 19(1)ไม่สามารถเพิ่มงานวิจัย ได้ครับ รบกวนแก้ไขด่วน2021-02-27 00:39:29ยังไม่แก้ไข แสดง
10คีย์คะแนนภาระงานเพิ่มไม่ได้ค่ะ ส่วนทั้ง 60 % และ 20 % ค่ะคีย์เอกสารประกอบคำสอนไม่ได้ค่ะ  เพิ่มโครงการไม่ได้ค่ะ  ช่วยแนะนำวิธีแก้ไขด้วยค่ะ2021-02-26 17:24:30ยังไม่แก้ไข แสดง
Search