แจ้งปัญหาจากการใช้งานระบบ

#เรื่องรายละเอียดวันที่แจ้งสถานะ 
1แจ้งเปลี่ยนหัวหน้าสาขาวิศวกรรมวัสดุแจ้งเปลี่ยนหัวหน้าสาขาวิศวกรรมวัสดุ จาก ผศ.ชัยวัฒน์  พีรทัตสุวรรณ เป็น ผศ.ดร.พีรวัส  คงสง ครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางนครราชสีมา2021-09-20 15:57:08ยังไม่แก้ไข แสดง
2คะแนนผู้รับผิดชอบหลักสูตรคะแนนผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ในส่วน 60) ควรจะได้ 7 แต่ในระบบขึ้นแค่ 2.85 รบกวนตรวจสอบด้วยครับ2021-09-18 12:02:52ยังไม่แก้ไข แสดง
3แจ้งปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะเรื่อง*
เพิ่มงานวิจัยไม่ได้


รายละเอียด*

เพิ่มงานวิจัยในส่วน 60%  ส่วนที่ 2 : ภาระงานวิจัย และงานวิชาการอื่น   บันทึกแล้ว แต่ไม่แสดงผล พยายามลองหลายวันแล้วค่ะ สุดท้ายก็ยังไม่ได้อยู่ดีค่ะ รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะวันที่แจ้ง
2021-08-31 23:45:22จาก…
2021-09-16 01:00:24ยังไม่แก้ไข แสดง
4ขออนุญาตแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพิ่มเติมเอกสารการอนุมัติงบจาก ครม 407,229,585 บาท
นะคะ
2021-09-08 10:40:37ยังไม่แก้ไข แสดง
5ปัญหาการการแนบไฟล์ขออนุญาตเพิ่มเอกสาร
1โครงการอบรมทักษะทางการเกษตรที่ผ่าน ครม
2.สื่อการสอน วิชาพืชสมุนไพร
2021-09-08 10:40:37ยังไม่แก้ไข แสดง
6แสดงการเพิ่มข้อมูลงานวิจัยสำเร็จ แต่ไม่เห็นแสดงแสดงการเพิ่มข้อมูลงานวิจัยสำเร็จ แต่ไม่เห็นแสดง ทดลองกรอกหลายครั้งแล้ว2021-08-31 23:48:27อยุ่ระหว่างดำเนินการ แสดง
7เพิ่มงานวิจัยไม่ได้เพิ่มงานวิจัยในส่วน 60%  ส่วนที่ 2 : ภาระงานวิจัย และงานวิชาการอื่น   บันทึกแล้ว แต่ไม่แสดงผล พยายามลองหลายวันแล้วค่ะ สุดท้ายก็ยังไม่ได้อยู่ดีค่ะ รบกวนตรวจสอบด้วยค่ะ2021-08-31 23:45:22อยุ่ระหว่างดำเนินการ แสดง
8การจัดการภาระงานของฉัน (19-21)งานวิจัย->งานวิจัย เพิ่ม และแก้ไขงานวิจัยไม่ได้การจัดการภาระงานของฉัน (19-21)งานวิจัย->งานวิจัย เพิ่ม และแก้ไขงานวิจัยไม่ได้2021-08-31 23:48:27อยุ่ระหว่างดำเนินการ แสดง
9เพิ่มลดข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อที่ 19 ไม่ได้ค่ะเพิ่มลดข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อที่ 19 ไม่ได้ค่ะ2021-08-31 21:37:46อยุ่ระหว่างดำเนินการ แสดง
10เพิ่มข้อมูลข้อ 19 ส่วนภาระงาน 60% ไม่ได้ค่ะเพิ่มข้อมูลข้อ 19 ส่วนภาระงาน 60% ไม่ได้ ระบบขึ้นว่าบันทึกข้อมูล แต่ไม่มีแสดงรายกายข้อมูลที่บันทึกค่ะ 2021-08-31 16:23:23อยุ่ระหว่างดำเนินการ แสดง
Search