แจ้งปัญหาจากการใช้งานระบบ

#เรื่องรายละเอียดสถานะ 
1ชื่่อภาษาอังกฤษไม่ถูกแก้ชื่อภาษาอังกฤษ  จาก chareenuch  เป็น  chaleenuch 
เบอร์โทร เป็น  0864592893
ยังไม่แก้ไข แสดง
2ภาระงานสอนไม่ขึ้นในระบบส่วนที่ 1 ข้อ 8 เรื่องภาระงานสอนไม่ขึ้นในระบบครับ นายวิวัฒน์วงศ์ บุญหนุน วิทยาเขตขอนแก่น ครับยังไม่แก้ไข แสดง
3ชื่อบุคลากรขอความอนุเคราะห์เพิ่มชื่อบุคลากร นางสาวมนัสสิริ คงรัศมี สาขาสังคมศาสตร์ คะยังไม่แก้ไข แสดง
4ข้อ 29 (ตามประกาศภาระงาน) บันทึกข้อมูลแล้วไม่ขึ้นสวัสดีครับ รบกวนช่วยตรวจสอบข้อ 29 (ตามประกาศภาระงาน) ครบ เนื่องจากคีย์ข้อมูลเข้าไปแล้ว พอกดบันทึกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลที่บันทึกขึ้น
ขอบคุณครับ
แก้ไขแล้ว แสดง
5เข้าระบบไม่ได้ค่ะเข้าระบบไม่ได้ค่ะแก้ไขแล้ว แสดง
6กรอกข้อมูลไม่ได้ครับ ไม่สามารถเข้าคีย๋ข้อมูลได้ เนื่องจากเมื่อล๊อกอินเข้าระบบแล้ว  ไม่เข้าชื่อในระบบตัวเองครับแก้ไขแล้ว แสดง
7ไม่สามารถเข้าคีย์ข้อมูลได้ดร.สุขใจ วิทยาเขตสุรินทร์  ไม่สามารถเข้าคีย๋ข้อมูลได้ เนื่องจากเมื่อล๊อกอินเข้าระบบแล้ว  ไม่เปิดหน้าคีย์ข้อมุลให้  ยังไม่แก้ไข แสดง
8ไม่สามารถเข้าระบบได้apaporn.pa วิทยาเขตสุรินทร์ ไม่สามารถเข้าระบบได้แก้ไขแล้ว แสดง
9กรอกข้อมูลไม่ได้กรอกข้อมูลไม่ได้แก้ไขแล้ว แสดง
10ข้อ 5. ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายข้อ 5. ภารกิจด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถกรอกคะแนนในช่อง ระดับต่าง ๆ ได้ ช่วยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงด้วยครับยังไม่แก้ไข แสดง
Search