#ชื่อเรื่องสถานที่จัดระดับกิจกรรมหน่วยงานไฟล์ 
1โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการปฏิบัติธรรม(ออนไลน์)ทุกวันพระครั้งที่ 1ที่บ้านระดับคณะสาขาคณิตศาสตร์ แสดง
2โครงการบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มารยาทไทยในหัวใจคนรุ่นใหม่อาคาร 35 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนระดับคณะสาขาสังคมศาสตร์ แสดง
3โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ กิจกรรมหลัก : เทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมาระดับนานาชาติสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แสดง
4แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานีระดับมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
5แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรีระดับมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
6แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครระดับมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
7แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าร่วมมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานีระดับมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ แสดง
8โครงการ Rmuti FunRunถนนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และลานมรกตระดับคณะสาขาสังคมศาสตร์ แสดง
9แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม MG สืนสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานบ้านเฮา ครั้งที่ 6มทร.อีสาน วข.สกลนครระดับคณะสาขาบริหารธุรกิจ แสดง
10การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่วิทย์กีฬาอาคารอเนกประสงค์ 35 ปี มทร.อีสานระดับคณะสาขาสังคมศาสตร์ แสดง
Search
Default 2
Default 3
Default 4
Default 5